Panelovy dom po ciastocnej rekonstrukcii

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostB-EX1 - Povodňové riziko 1 číslo ()B-EX1B-EX2 - Ohrožení technické infrastruktury záplavami 8 Body ()B-EX2B-EX3 - Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy 7 Body ()B-EX3B-EX4 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1.5 °C ()B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stěn 80 mm ()B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana střechy 240 mm ()B-AD2B-AD3 - Transparentní konstrukce 3.18 Body ()B-AD3B-AD4 - Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi 0.67 Body ()B-AD4B-AD5 - Stínění konstrukcemi a zelení 50 % ()B-AD5B-AD6 - Vegetační a štěrkové střechy 0 Body ()B-AD6B-AD7 - Barevné provedení 2 Body ()B-AD7B-AD8 - Chladící zařízení 3 Body ()B-AD8B-AD9 - Větrací zařízení 2.5 Body ()B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody 0 % ()B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami 12 Body ()B-GOV1B-GOV2 - Zadržování srážkové vody v okolí budovy 0.282 koeficient ()B-GOV2B-GOV3 - Zachytávání srážkové vody na budově 0 koeficient ()B-GOV3B-GOV4 - Zajištění prevence proti živelním událostem 3 Body ()B-GOV4B-EMI12 - Spotřeba tepla v budově 702.372 kg CO2e/obyv. ()B-EMI12B-EMI3 - Spotřeba elektřiny v budově 1027.2 kg CO2e/obyv. ()B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektřiny na budově 0 kg CO2e/obyv.. ()B-EMI4B-EMI5 - Produkce směsného komunálního odpadu v budově 1843.4 kg CO2e/obyv. ()B-EMI5B-EMI6 - Produkce odpadní vody z budovy 20.1196 kg CO2e/obyv. ()B-EMI6EXP 60%ExpoziceAD 40%Citlivost a kapacitaGOV 35%PřipravenostMIT 46%Emise45%Celkem


Míra jistoty: 95.7%

Úplnost dat: 100.0%

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi