Srovnání modelů

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1.5 °C (Košice_5r 2020) 1.8 °C (Košice 2020)EXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1.5 °C (Košice_5r 2020) 1.8 °C (Košice 2020)EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 11.2 den (dní) (Košice_5r 2020) 14.6 den (dní) (Košice 2020)EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 11.2 den (dní) (Košice_5r 2020) 14.6 den (dní) (Košice 2020)EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 3.3 den (dní) (Košice_5r 2020) 0.3 den (dní) (Košice 2020)EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 3.3 den (dní) (Košice_5r 2020) 0.3 den (dní) (Košice 2020)EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru -5.7 den (dní) (Košice_5r 2020) 5.8 den (dní) (Košice 2020)EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru -5.7 den (dní) (Košice_5r 2020) 5.8 den (dní) (Košice 2020)EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letEXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letEXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letEXP6EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 3.3 % (Košice_5r 2020) 3.3 % (Košice 2020)EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 3.3 % (Košice_5r 2020) 3.3 % (Košice 2020)EXP7EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 53.2 den (dní) (Košice_5r 2020) 54 den (dní) (Košice 2020)EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 53.2 den (dní) (Košice_5r 2020) 54 den (dní) (Košice 2020)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 0 den (dní) (Košice_5r 2020) 0 den (dní) (Košice 2020)EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 0 den (dní) (Košice_5r 2020) 0 den (dní) (Košice 2020)EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 0.15 index (Košice_5r 2020) 0.15 index (Košice 2020)EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 0.15 index (Košice_5r 2020) 0.15 index (Košice 2020)EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 33.5 % (Košice_5r 2020) 33.5 % (Košice 2020)AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 33.5 % (Košice_5r 2020) 33.5 % (Košice 2020)AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 55.7 % (Košice_5r 2020) 55.7 % (Košice 2020)AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 55.7 % (Košice_5r 2020) 55.7 % (Košice 2020)AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 14.83 % (Košice_5r 2020) 14.83 % (Košice 2020)AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 14.83 % (Košice_5r 2020) 14.83 % (Košice 2020)AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 11.54 % (Košice_5r 2020) 11.54 % (Košice 2020)AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 11.54 % (Košice_5r 2020) 11.54 % (Košice 2020)AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelAD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelAD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území městaAD8 - Počet starých ekologických zátěží na území městaAD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelAD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelAD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněAD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněAD11AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojůAD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojůAD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice_5r 2020) 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020)AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice_5r 2020) 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020)AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem AD14AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 2.6 počet (Košice_5r 2020) 3 počet (Košice 2020)AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 2.6 počet (Košice_5r 2020) 3 počet (Košice 2020)AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 20 % (Košice_5r 2020) 20 % (Košice 2020)GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 20 % (Košice_5r 2020) 20 % (Košice 2020)GOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníGOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníGOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaGOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníGOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníGOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojGOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojGOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleGOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyGOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyGOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuGOV10 - Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuGOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuGOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuGOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaGOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceGOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceGOV16MIT1 - Spotřeba dálkového tepla 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT1 - Spotřeba dálkového tepla 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT1MIT2 - Spotřeba elektřiny 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT2 - Spotřeba elektřiny 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT2MIT3 - Spotřeba zemního plynu 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT3 - Spotřeba zemního plynu 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT3MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT4MIT5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiMIT5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiMIT5MIT6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceMIT6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceMIT6MIT8 - Dopravní výkon v kolejové dopravěMIT8 - Dopravní výkon v kolejové dopravěMIT8MIT9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě MIT9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě MIT9MIT10 - Dopravní výkon v letecké dopravěMIT10 - Dopravní výkon v letecké dopravěMIT10MIT13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT13MIT14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT14MIT15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT15MIT16 - Produkce odpadní vody 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT16 - Produkce odpadní vody 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT16MIT17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)MIT17EXP +2%ExpoziceAD 0%Citlivost a kapacitaGOV 0%PřipravenostMIT 0%Emise+0%Celkem

Porovnání štítků

Tento štítek vizuálně zobrazuje rozdíl hodnocení jednotlivých oblastí a dílčích indikátorů dvou vybraných modelů.

Změny k lepšímu jsou obarveny žlutozeleně a zeleně, změny k horšímu naopak oranžově a červeně. Výsledné celkové hodnocení je znázorněno ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Při najetí kurzorem myši na dílčí indikátor se v popisku objeví název indikátoru a hodnoty porovnávaných modelů. Dolní sloupcový graf ukazuje všechny indikátory včetně jejich hodnot vedle sebe.


(odhad)(měření, výpočet)(odhad)(měření, výpočet)
%%EXP1
EXP2
EXP3
EXP4
EXP5
EXP6
EXP7
EXP8
EXP9
EXP10
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
MIT1
MIT2
MIT3
MIT4
MIT5
MIT6
MIT8
MIT9
MIT10
MIT13
MIT14
MIT15
MIT16
MIT17
GOV1
GOV2
GOV3
GOV4
GOV5
GOV6
GOV7
GOV8
GOV9
GOV10
GOV11
GOV12
GOV13
GOV14
GOV15
GOV16