Srovnání modelů

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.6 °C (Třebíč 2020) 1.5 °C (Košice 2020)EXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.6 °C (Třebíč 2020) 1.5 °C (Košice 2020)EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 10 den (dní) (Třebíč 2020) 11.2 den (dní) (Košice 2020)EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 10 den (dní) (Třebíč 2020) 11.2 den (dní) (Košice 2020)EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 5 den (dní) (Třebíč 2020) 3.3 den (dní) (Košice 2020)EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 5 den (dní) (Třebíč 2020) 3.3 den (dní) (Košice 2020)EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 17 den (dní) (Třebíč 2020) -5.7 den (dní) (Košice 2020)EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 17 den (dní) (Třebíč 2020) -5.7 den (dní) (Košice 2020)EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 0 epizoda (Třebíč 2020)EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 0 epizoda (Třebíč 2020)EXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 0 počet (Třebíč 2020)EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 0 počet (Třebíč 2020)EXP6EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 0.014 % (Třebíč 2020) 3.3 % (Košice 2020)EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 0.014 % (Třebíč 2020) 3.3 % (Košice 2020)EXP7EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 20 den (dní) (Třebíč 2020) 53.2 den (dní) (Košice 2020)EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 20 den (dní) (Třebíč 2020) 53.2 den (dní) (Košice 2020)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 243 den (dní) (Třebíč 2020) 0 den (dní) (Košice 2020)EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 243 den (dní) (Třebíč 2020) 0 den (dní) (Košice 2020)EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 3 index (Třebíč 2020) 0.15 index (Košice 2020)EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 3 index (Třebíč 2020) 0.15 index (Košice 2020)EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 0.45 % (Třebíč 2020) 33.5 % (Košice 2020)AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 0.45 % (Třebíč 2020) 33.5 % (Košice 2020)AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 79.34 % (Třebíč 2020) 55.7 % (Košice 2020)AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 79.34 % (Třebíč 2020) 55.7 % (Košice 2020)AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 13.15 % (Třebíč 2020) 14.83 % (Košice 2020)AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 13.15 % (Třebíč 2020) 14.83 % (Košice 2020)AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 18.37 % (Třebíč 2020) 11.54 % (Košice 2020)AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 18.37 % (Třebíč 2020) 11.54 % (Košice 2020)AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 0 % (Třebíč 2020)AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 0 % (Třebíč 2020)AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 15.38 % (Třebíč 2020)AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 15.38 % (Třebíč 2020)AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 3.68 % (Třebíč 2020)AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 3.68 % (Třebíč 2020)AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 2.08 počet na 1000 ha (Třebíč 2020)AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 2.08 počet na 1000 ha (Třebíč 2020)AD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 0.01 % (Třebíč 2020)AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 0.01 % (Třebíč 2020)AD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 23.08 % (Třebíč 2020)AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 23.08 % (Třebíč 2020)AD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 100 % (Třebíč 2020)AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 100 % (Třebíč 2020)AD11AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojů 110 l/obyv./den (Třebíč 2020)AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojů 110 l/obyv./den (Třebíč 2020)AD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 6.84 l.s-1 / 1000 obyv. (Třebíč 2020) 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020)AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 6.84 l.s-1 / 1000 obyv. (Třebíč 2020) 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020)AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 90 % (Třebíč 2020)AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 90 % (Třebíč 2020)AD14AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 97 počet (Třebíč 2020) 2.6 počet (Košice 2020)AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 97 počet (Třebíč 2020) 2.6 počet (Košice 2020)AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 60 % (Třebíč 2020) 20 % (Košice 2020)GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 60 % (Třebíč 2020) 20 % (Košice 2020)GOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 0 % (Třebíč 2020)GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 0 % (Třebíč 2020)GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 60 % (Třebíč 2020)GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 60 % (Třebíč 2020)GOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 0 % (Třebíč 2020)GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 0 % (Třebíč 2020)GOV4GOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníGOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníGOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojGOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojGOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleGOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyGOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyGOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. 0 % (Třebíč 2020)GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. 0 % (Třebíč 2020)GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturu 0 m²/ 1000 obyv. (Třebíč 2020)GOV10 - Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturu 0 m²/ 1000 obyv. (Třebíč 2020)GOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 0.14 % (Třebíč 2020)GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 0.14 % (Třebíč 2020)GOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 0 akcí/10 000 obyvatel (Třebíč 2020)GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 0 akcí/10 000 obyvatel (Třebíč 2020)GOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 5.6 % (Třebíč 2020)GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 5.6 % (Třebíč 2020)GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaGOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obceGOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obceGOV16EMI1 - Spotřeba dálkového tepla 33.5574 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI1 - Spotřeba dálkového tepla 33.5574 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI1EMI2 - Spotřeba elektřiny 2366.87 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI2 - Spotřeba elektřiny 2366.87 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI2EMI3 - Spotřeba zemního plynu 928.463 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI3 - Spotřeba zemního plynu 928.463 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI3EMI4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 1451.64 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 1451.64 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI4EMI5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiEMI5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiEMI5EMI6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceEMI6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceEMI6EMI8 - Dopravní výkon v kolejové dopravě 30.9646 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI8 - Dopravní výkon v kolejové dopravě 30.9646 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI8EMI9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě 22.025 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě 22.025 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI9EMI10 - Dopravní výkon v letecké dopravě 35.4288 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI10 - Dopravní výkon v letecké dopravě 35.4288 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI10EMI13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 147.594 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 147.594 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI13EMI14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 65.3191 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 65.3191 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI14EMI15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 18.6582 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 18.6582 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI15EMI16 - Produkce odpadní vody 32.3759 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI16 - Produkce odpadní vody 32.3759 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020) 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI16EMI17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI17EXP +10%ExpoziceAD +14%Citlivost a kapacitaGOV +6%PřipravenostMIT +11%Emise+11%Celkem

Porovnání štítků

Tento štítek vizuálně zobrazuje rozdíl hodnocení jednotlivých oblastí a dílčích indikátorů dvou vybraných modelů.

Změny k lepšímu jsou obarveny žlutozeleně a zeleně, změny k horšímu naopak oranžově a červeně. Výsledné celkové hodnocení je znázorněno ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Při najetí kurzorem myši na dílčí indikátor se v popisku objeví název indikátoru a hodnoty porovnávaných modelů. Dolní sloupcový graf ukazuje všechny indikátory včetně jejich hodnot vedle sebe.


(odhad)(měření, výpočet)(odhad)(měření, výpočet)
%%EXP1
EXP2
EXP3
EXP4
EXP5
EXP6
EXP7
EXP8
EXP9
EXP10
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
EMI1
EMI2
EMI3
EMI4
EMI5
EMI6
EMI8
EMI9
EMI10
EMI13
EMI14
EMI15
EMI16
EMI17
GOV1
GOV2
GOV3
GOV4
GOV5
GOV6
GOV7
GOV8
GOV9
GOV10
GOV11
GOV12
GOV13
GOV14
GOV15
GOV16

Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi