Informácie o KLIMASKENe

Nástroj na hodnotenie príspevku miest, mestských častí, obcí a jednotlivých budov ku zmene klímy a ich adaptácie na jej dopady. KLIMASKEN je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov navrhnutých na základe analýzy odborných prameňov, vlastných skúseností odborného tímu, odporúčaní medzinárodných inštitúcií a praktického testovania v SR a ČR. Z toho dôvodu je nástroj použiteľný najmä v krajinách strednej Európy.

Výsledkom KLIMASKENu je "klimatický štítok", ktorý umožňuje prehľadne porovnať vývoj a stav jednotlivých parametrov príspevku mesta/ mestskej časti/obce/budovy k zmene klímy a ich adaptácie. Porovnanie je možné v čase a medzi jednotlivými testovanými územiami a objektami navzájom.

KLIMASKEN pomáha k zodpovednému správaniu v oblasti ochrany klímy a adaptácie na jej zmenu. Je dobrou pomôckou pre strategické plánovanie, rozhodovanie, prípravu projektov i osvetu. Jeho štruktúra je kompatibilná s medzinárodnými požiadavkami napr. na Akčný plán znižovania emisií a adaptácie SECAP.

Ako pracovať s KLIMASKENom

Prvým krokom k využívaniu nástroja je registrácia. Registrovaný užívateľ môže potom vytvárať profily sledovaných miest/ mestských častí/obcí/ budov.

Nástroj je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami. Pri každom indikátore je uvedená metodika na získanie a spracovanie potrebných dát (metodický list).

Prostredníctvom jednoduchých výpočtov je z nich následne stanovený hlavný index a jeho čiastkové zložky. Hodnoty jednotlivých indikátorov sú zaradené do intervalov päťstupňovej škály (A-E). Najlepší výsledok je indikovaný zelenou farbou, najhoršie červenou.

Užívateľ môže zvoliť, či bude pracovať s plnou (FULL) verziou nástroja alebo so základnou verziou (BASIC). Základná verzia slúži pre zoznámenie sa s princípom KLIMASKENu a sú tu zaradené väčšinou iba indikátory menej náročné na zber a spracovanie dát.