Porovnanie modelov

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤB-EX1 - Povodňové riziko 2 číslo (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1 číslo (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX1 - Povodňové riziko 2 číslo (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1 číslo (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX1B-EX2 - Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami 17 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 34 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX2 - Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami 17 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 34 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX2B-EX3 - Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi 10 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX3 - Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi 10 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX3B-EX4 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 1 °C (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.36 °C (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX4 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 1 °C (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.36 °C (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stien 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stien 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana strechy 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD2 - Tepelná ochrana strechy 200 mm (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 mm (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD2B-AD3 - Transparentné konštrukcie 3.26 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3.14 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD3 - Transparentné konštrukcie 3.26 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3.14 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD3B-AD4 - Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami 0.94 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2.56 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD4 - Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami 0.94 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2.56 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD4B-AD5 - Tienenie konštrukciami a zeleňou 20 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD5 - Tienenie konštrukciami a zeleňou 20 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD5B-AD6 - Vegetačné a štrkové strechy 4 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD6 - Vegetačné a štrkové strechy 4 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD6B-AD7 - Farebné vyhotovenie 2 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD7 - Farebné vyhotovenie 2 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 2 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD7B-AD8 - Chladiace zariadenia 1.5 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD8 - Chladiace zariadenia 1.5 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD8B-AD9 - Vetracie zariadenia 1 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD9 - Vetracie zariadenia 1 Body (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 3 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody 100 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD10 - Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody 100 % (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 % (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV1 - Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami 10 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV1B-GOV2 - Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy 0.6 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV2 - Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy 0.6 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV2B-GOV3 - Zachytávanie zrážkovej vody na budove 0.6 koeficient (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV3 - Zachytávanie zrážkovej vody na budove 0.6 koeficient (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 koeficient (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV3B-GOV4 - Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam 4 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV4 - Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam 4 Body (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-GOV4B-EMI12 - Spotreba tepla v budove 0.484666 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 239.453 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI12 - Spotreba tepla v budove 0.484666 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 239.453 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI12B-EMI3 - Spotreba elektriny v budove 1.29648 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 22.6911 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI3 - Spotreba elektriny v budove 1.29648 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 22.6911 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektriny v budove 5.70667 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI4 - Výroba elektriny v budove 5.70667 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 0 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI4B-EMI5 - Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove 389.95 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.70067 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI5 - Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove 389.95 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 1.70067 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI5B-EMI6 - Produkcia odpadovej vody v budove 31.325 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 5.96667 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI6 - Produkcia odpadovej vody v budove 31.325 kg CO2e/obyv. (WEST HOUSE RESIDENCE 2022) 5.96667 kg CO2e/obyv. (MŠ Kolískova Bratislava 2019)B-EMI6EXP -15%EXPOZÍCIAAD +48%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV -5%PRIPRAVENOSŤMIT -12%Emisie+4%Celkem

Porovnanie štítkov

Tento štítok vizuálne zobrazuje rozdiel hodnotenia jednotlivých oblastí a čiastkových indikátorov dvoch vybraných modelov.

Zmeny k lepšiemu sú zafarbené na žltozeleno a zeleno, zmeny k horšiemu naopak na oranžovo a červeno. Výsledné celkové hodnotenie je znázornené ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Pri nabehnutí kurzorom myši na čiastkový indikátor sa v popise objaví názov indikátora a hodnoty porovnávaných modelov. Dolný stĺpcový graf ukazuje všetky indikátory vrátane ich hodnôt vedľa seba.


(odhad)(meranie, výpočet)(odhad)(meranie, výpočet)
%%B-EX1
B-EX2
B-EX3
B-EX4
B-AD1
B-AD2
B-AD3
B-AD4
B-AD5
B-AD6
B-AD7
B-AD8
B-AD9
B-AD10
B-EMI12
B-EMI3
B-EMI4
B-EMI5
B-EMI6
B-GOV1
B-GOV2
B-GOV3
B-GOV4