WEST HOUSE RESIDENCE

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostB-EX1 - Povodňové riziko 2 číslo ()B-EX1B-EX2 - Ohrožení technické infrastruktury záplavami 17 Body ()B-EX2B-EX3 - Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy 10 Body ()B-EX3B-EX4 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1 °C ()B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stěn 200 mm ()B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana střechy 200 mm ()B-AD2B-AD3 - Transparentní konstrukce 3.26 Body ()B-AD3B-AD4 - Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi 0.94 Body ()B-AD4B-AD5 - Stínění konstrukcemi a zelení 20 % ()B-AD5B-AD6 - Vegetační a štěrkové střechy 4 Body ()B-AD6B-AD7 - Barevné provedení 2 Body ()B-AD7B-AD8 - Chladící zařízení 1.5 Body ()B-AD8B-AD9 - Větrací zařízení 1 Body ()B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody 100 % ()B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkamiB-GOV1B-GOV2 - Zadržování srážkové vody v okolí budovyB-GOV2B-GOV3 - Zachytávání srážkové vody na budově 0.6 koeficient ()B-GOV3B-GOV4 - Zajištění prevence proti živelním událostemB-GOV4B-EMI12 - Spotřeba tepla v budově 0.484666 kg CO2e/obyv. ()B-EMI12B-EMI3 - Spotřeba elektřiny v budově 1.29648 kg CO2e/obyv. ()B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektřiny na budově 5.70667 kg CO2e/obyv.. ()B-EMI4B-EMI5 - Produkce směsného komunálního odpadu v budově 389.95 kg CO2e/obyv. ()B-EMI5B-EMI6 - Produkce odpadní vody z budovy 31.325 kg CO2e/obyv. ()B-EMI6EXP 65%ExpoziceAD 68%Citlivost a kapacitaGOV 30%PřipravenostMIT 62%Emise56%Celkem


Míra jistoty: 40.0%

Úplnost dat: 87.0%

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%