Indikátory KLIMASKENu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v KLIMASKENu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilance a připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze KLIMASKENu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pro města, městské části a obce

Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet KLIMASKENu pro města (xls), který Vám pomůže uchovat i vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti města.

Dále je seznam indikátorů pro města:

označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
POP1Počet obyvatelanoano39kB
POP2Celková rozlohaanoano39kB
POP3Hustota obyvatelanoano39kB
POP4Zemědělská půdaanoano39kB
POP5Lesní půdaanoano39kB
POP6Vodní plochaanoano40kB
POP7Zastavěné územíanoano40kB
POP8Ostatní územíanoano39kB
POP9Chráněné územíanoano40kB
POP10Obyvatelé v bytových domechanoano40kB
POP11Obyvatelé v rodinných domechanoano40kB
POP12Připojení na veřejný vodovodanoano39kB
POP13Připojení na veřejnou kanalizacianoano39kB
POP14Výdaje městaanoano38kB
EXP1Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměruanoano43kB
EXP2Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměruanoano44kB
EXP3Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměruanoano44kB
EXP4Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruanoano43kB
EXP5Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letanoano42kB
EXP6Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letanoano41kB
EXP7Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obceano40kB
EXP8Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu)anoano43kB
EXP9Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 letanoano43kB
EXP10Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI)anoano44kB
AD1Plochy zelené infrastruktury ve městěanoano51kB
AD2Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvalityanoano50kB
AD3Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochyanoano45kB
AD4Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatelanoano46kB
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území ano42kB
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů ano46kB
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelano44kB
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaano42kB
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelano46kB
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoano45kB
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněano42kB
AD12Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojůano43kB
AD13Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obceanoano46kB
AD14Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem ano44kB
AD15Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíanoano49kB
AD16Počet mimořádných klimatických událostíanoano43kB
EMI1Spotřeba dálkového tepla anoano47kB
EMI2Spotřeba elektřinyanoano45kB
EMI3Spotřeba zemního plynu anoano43kB
EMI4Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěanoano45kB
EMI5Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiano44kB
EMI6Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceano44kB
EMI8Dopravní výkon v kolejové dopravěano45kB
EMI9Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě ano45kB
EMI10Dopravní výkon v letecké dopravěano44kB
EMI13Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkovánímano44kB
EMI14Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalovánímano45kB
EMI15Celková produkce nebezpečného odpadu ano44kB
EMI16Produkce odpadní vody ano44kB
EMI17Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)ano45kB
GOV1Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatuanoano48kB
GOV2Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníanoano43kB
GOV3Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuanoano47kB
GOV4Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaanoano45kB
GOV5Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníano47kB
GOV6Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojano45kB
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleano52kB
GOV8Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyano44kB
GOV9Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.ano44kB
GOV10Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturuano44kB
GOV11Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběanoano42kB
GOV12Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuanoano43kB
GOV13Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) anoano43kB
GOV14Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)ano45kB
GOV15Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaano46kB
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obceano46kBIndikátory pro budovy

Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů.
Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet budov (xls), který Vám pomůže vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti.označenínázev indikátorumetodický list
B-POP1Rok výstavby38kB
B-POP2Rok významné obnovy budovy40kB
B-POP3Počet podlaží 38kB
B-POP4Počet obyvatel43kB
B-POP5Zastavěná plocha39kB
B-POP6Obytná plocha (bytů)40kB
B-EX1Povodňové riziko43kB
B-EX2Ohrožení technické infrastruktury záplavami47kB
B-EX3Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevy44kB
B-EX4Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru45kB
B-AD1Tepelná ochrana obvodových stěn49kB
B-AD2Tepelná ochrana střechy46kB
B-AD3Transparentní konstrukce 46kB
B-AD4Stínící konstrukce a stínění konstrukcemi46kB
B-AD5Stínění konstrukcemi a zelení44kB
B-AD6Vegetační a štěrkové střechy45kB
B-AD7Barevné provedení46kB
B-AD8Chladící zařízení44kB
B-AD9Větrací zařízení46kB
B-AD10Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vody48kB
B-EMI12Spotřeba tepla v budově43kB
B-EMI3Spotřeba elektřiny v budově 44kB
B-EMI4Výroba elektřiny na budově43kB
B-EMI5Produkce směsného komunálního odpadu v budově 44kB
B-EMI6Produkce odpadní vody z budovy44kB
B-GOV1Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami48kB
B-GOV2Zadržování srážkové vody v okolí budovy51kB
B-GOV3Zachytávání srážkové vody na budově47kB
B-GOV4Zajištění prevence proti živelním událostem45kB


Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi