Indikátory Klimaskenu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilance a připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pro města a městské části

označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
POP1Populationanoano
POP2Total areaanoano
POP3Population densityanoano
POP4Agriculture landanoano
POP5Forest landanoano
POP6Water surfaceanoano
POP7Built areasanoano
POP8Other areasanoano
POP9Protected areasanoano
POP10Podíl obyvatel žijících v bytových domechanoano
POP11Proportion of inhabitants living in family housesanoano
POP12Proportion of inhabitants connected to the water supplyanoano
POP13Connection to the public sewage systemanoano
POP16Expenditures of the cityanoano
EXP1Annual average air temperatureanoano
EXP2The difference in the number of tropical days in the reference year compared to the long-term averageanoano
EXP3Difference in the number of tropical nights in the reference year from the long-term averageanoano
EXP4Difference in the highest number of consecutive calendar days without precipitation compared to the long-term average anoano
EXP5Number of flash floods in the past 5 yearsanoano
EXP6Frequency of river floods, when the river has overflowed its banks in the last 5 years.anoano
EXP7Proportion of the flooded area defined by line Q100 of the total area of the administrative territory of the city/city district/municipality.ano
EXP8Number of days with the occurrence of extreme weather events (strong wind, hail, heavy thunderstorms, iceberg, icing, heavy snow).anoano
EXP9Number of days with occurrence of hydrological drought in the last year anoano
EXP10Climatic drought expressed by the Standardized Rainfall Evapotranspiration Index (SREI)anoano
AD1The area of green infrastructureanoano
AD2Availability of areas of public greenery of adequate quality anoano
AD3Built-up, paved impermeable areasanoano
AD4Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel anoano
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území ano
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů ano
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelano
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaano
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelano
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoano
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněano
AD12Consumption of drinking water in the city / city district / municipality from public sourcesano
AD13Average usable capacity of drinking water sources for the needs of the city / city district / municipality per capita of the city/city district/municipalityanoano
AD14Forest vegetation prone to droughtano
AD15Amount of rainwater captured in cadastral areaanoano
AD16Number of extraordinary climatic eventsanoano
MIT1aEmisní faktor dálkového teplaanoano
MIT1Consumption of district heatanoano
MIT2Electricity consumptionanoano
MIT3Consumption of natural gasanoano
MIT4Transport performance in individual car transportanoano
MIT5Consumption of coal (brown, black) within the administrative territory of the city/city district/municipalityano
MIT6Consumption of other fossil fuels (propane-butane, heating oil, others) within the administrative territory of the city/city district/municipalityano
MIT8Transport performance in passenger rail transportano
MIT9Transport performance in passenger bus and trolleybus transportano
MIT10Transport performance in air transportano
MIT13Amount of mixed municipal waste disposed of in landfillsano
MIT14Amount of mixed municipal waste disposed of by incinerationano
MIT15Total hazardous waste productionano
MIT16Wastewater productionano
MIT17Amount of biodegradable municipal waste (BDMW)ano
GOV1Strategic-institutional situation of the city in the field of adaptation to the impacts of climate changeanoano
GOV2Funds spent on the implementation of adaptation measuresanoano
GOV3Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuanoano
GOV4anoano
GOV5Podíl budov splňujících definované standardy tepelné propustnosti konstrukce z celkového počtu budov ano
GOV6ano
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleano
GOV8Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyano
GOV9Public buildings in the administration of the city/city district/municipality renovated in order to increase their adaptability to the impacts of climate change.ano
GOV10Readiness of the city/city district/municipalityano
GOV11anoano
GOV12Number of awareness-raising events for citizens and local actors focused on education and increasing competencies (competences) in the field of climate changeanoano
GOV13Proportion of population with permanent access to one of the sources of informationanoano
GOV14ano
GOV15Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě městaano
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceanoIndikátory pro budovy

Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů:označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
B-POP1Year of constructionanoano
B-POP2Year of significant renovation of the buildinganoano
B-POP3Number of floors anoano
B-POP4Populationanoano
B-POP5Built-up areaanoano
B-POP6Living space (of apartments)anoano
B-EX1Flood riskanoano
B-EX2Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavamianoano
B-EX3Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmianoano
B-AD1aTepelná ochrana obvodových stienanoano
B-AD1bTepelná ochrana střechyanoano
B-AD2Transparentné konštrukcie anoano
B-AD3Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciamianoano
B-AD4Shading by structures and greeneryanoano
B-AD5Vegetation and gravel roofsanoano
B-AD6Colour versionanoano
B-AD7Cooling equipmentanoano
B-AD8Ventilation equipmentanoano
B-AD9Technical security of the buildings against floods and torrential rainsanoano
B-AD10Retention of rainwater around the buildinganoano
B-AD11Rainwater capture on the buildinganoano
B-AD12Capacity of the building to accumulate rainwateranoano
B-GOV1Ensuring prevention against natural eventsanoano